info@superpralnia.pl
17 22 28 041
Sędziszów Młp., ul. Fabryczna 11B (obok Paged Meble)

pralnia rocpzyceProces technologiczny prania wodnego, jest wykonywany w zakładzie pralniczym i składa się z następujących etapów:

1. Znakowanie identyfikacyjne przeprowadzane jest w celu późniejszego zidentyfikowania i ustalenia przynależności danej garderoby bądź przedmiotu do określonego zlecenia, a także kontroli czasu całego cyklu technologicznego danego produktu.

2. Sortowanie bielizny ma na celu stworzenie partii bielizny jednorodnej pod względem wymaganej metody prania. Ta czynność jest wykonywana ręcznie.3. Wstępne odplamianie / Detaszowanie. Po przyjęciu odzieży do prania trafia ona najpierw na stół detaszerski, gdzie poddawana jest w pierwszej kolejności odplamianiu wstępnemu. Zapierane są kołnierze, dół podszewki, obrzeża rękawów . Następnie różnymi rozpuszczalnikami usuwane są trudno schodzące lub utrwalone plamy takie, jak: smar, lakier, tłuszcz, kosmetyki, kawa, herbata itp. Stół detaszerski wyposażony jest w blat oraz ramię pomocnicze wykonane ze stali nierdzewnej, pistolety natryskowe, pistolet powietrza do wysuszania, system odsysania blatu i ramienia oraz nierdzewną płytę osłaniającą. Po wstępnej obróbce na stole detaszerskim garderoba trafia do prania zasadniczego w pralnicowirówce.

4. Pranie mechaniczne to podstawowa czynność całego procesu prania wodnego. Przeprowadzane jest w pralnico – wirówkach o różnej ładowności. Cykl prania, w zależności od rodzaju pranej bielizny, zamyka się w czasie około 40-90 minut. Pralnico-wirówki dostosowane są również do mechanicznego odwirowania bielizny, zastępując funkcję wykonywaną dotychczas w odrębnych urządzeniach wirujących (wirówkach)
Odwodnienie mechaniczne – jego zadaniem jest usunięcie wilgoci z bielizny. Po prawidłowym odwodnieniu mechanicznym, w bieliźnie zostaje około 40-50 % wody w stosunku do masy bielizny w stanie suchym. Czynność ta jest wykonywana bezpośrednio po zakończeniu prania w jednym cyklu.

5. Suszenie to usuwanie z bielizny wody pozostałej po odwirowaniu. Przeprowadzane jest w jednej operacji z prasowaniem mechanicznym bądź w suszarce bębnowej

6. Kompletowanie czynność ta kończy cały proces technologiczny. Polega na zebraniu wszystkich sztuk w obrębie jednego zlecenia.